מדיניות פרטיות

חברת B1-BUSINESS בע"מ, ח.פ. 516540689 (להלן: "החברה" או "האתר" או "B1MARKET"), אשר מענה הוא ברחוב מוטי קינד 2 , רחובות , מחויבת לפי חוק הגנת הפרטיות להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל. "מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך).

הנך כגולש מצהיר: המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד. השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

  1. כללי

1.1 מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

1.2 הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

  1. דיוור ישיר אלקטרוני

2.1 הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר, מוצריו, מסעדות, מזון ובכל נושא אחר שנעסוק בו. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, לרשותך אמצעי הסרה מסודר בכל מסרון או מייל. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעוניין לקבל את הדיוור כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות הסרה או באמצעות פניה למייל [email protected]

  1. איסוף מידע

3.1   בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

3.2 האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

  1. שימוש במידה – האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

4.1   אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

4.2   שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

4.3   טיפול במחלוקות.

4.4   טיפול בבעיות טכניות.

4.5   שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

4.6   פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו או פעילות מסחרית ו/או שיווקית עם חברות קשורות מקבוצת משלוחה.

4.7   כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

 

  1. שמירת המידע

5.1 הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

5.2 הנך מאשר בזאת לחברת B1-BUSINESS בע"מ, ח.פ. 516540689 לחלק את המידע שנאסף עליך עם חברות מקבוצת חברת B1-BUSINESS בע"מ, ח.פ. 516540689.

  1. זכות לעיין במידע

6.1   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

6.2   בחירה בכפתור "צור קשר" או בכניסה לכתובת –   https://b1.market/  ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

6.3 החברה עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

6.5   באפשרותך לעיין במידע הנאסף עליך, ולבקש למחוק אותו, למעט מחיקת מידע על רכישות אשר אנו מחוייבים לשמור 7 שנים. כדי לעיין במידע או למחוק אותו, אנא פנה אל שירות הלקוחות שלנו בצאט: בקישור המוצג בסעיף 6.3

  1. Cookies

7.1   אתר משלוחה משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

7.2   דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  1. פרסומות של צדדים שלישיים 

8.1   החברה מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים  Cookies   במחשבך. ה- Cookies   מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies   כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של משלוחה.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות 

9.1  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

  1. שיתוף המידע שלך עם שותפינו

10.1 b1.market עובדת בשיתוף חברות קשורות, חברות בנות, חברות אחיות, ועם ספקים שונים (להלן: "שותפינו"). הנך מאשר לנו להעביר את המידע שלך לשותפינו, ומתיר להם לעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולהיתרים הכתובים בה, או בהתאם לחוק.

10.2 כך גם משלוחה מעניקה שירותים למסעדות, והנך מאשר בזאת למשלוחה להעביר המידע שנאסף עליך אל המסעדות עמן אנו עובדים.

11 עדכון ותחולת החוק 

11.1 כל תיקון או שינוי מדיניות זו יחול עליך מרגע פרסומו.

11.2 על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי בלבד, והסמכות המקומית הבלעדית תהא נתונה לבהמ"ש המוסמכים במחוז חיפה.

דילוג לתוכן